Odluka o upisu polaznika u programe osposobljavanja za šk. g. 2023-2024

Odluka o upisu polaznika u programe osposobljavanja za šk. g. 2023-2024