PRAVILA (POLITIKA) PRIVATNOSTI

SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

Udruga za sportsku rekreaciju i edukaciju Pozitivan život (u nastavku teksta: Udruga) poštuje privatnost i sigurnost osobnih podataka korisnika. Svi osobni podaci koje udruga prikuplja i obrađuje, predstavljaju povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu. Osobni podaci korisnika se je ne ustupaju drugim fizičkim i pravnim osobama.

ZAŠTITA IDENTITETA KORISNIKA

Udruga ne objavljuje identitet korisnika i članova, osim u slučaju izričitog pristanka samog korisnika, ili obvezujućeg naloga pravosudnog tijela Republike Hrvatske.  

ANALIZA STATISTIKA POSLUŽITELJA

Udruga vrši analizu posjećenosti njenih internet stranica radi unaprijeđena dostupnosti i kvalitete usluge. Zapisnik posjećenosti naših stranica ne sadrže osobne podatke naših korisnika niti upućuju na osobe koje posjećuju naše stranice.  

KORIŠTENJE„KOLAČIĆA” (COOKIES)

Pod pojmom „kolačić” (cookie) se podrazumijeva tekstualna datoteka koju pojedini internetski poslužitelji zapisuju na računalo prilikom posjete internet stranica. Naši poslužitelji povremeno korist „kolačiće” koji pamte koje su stranice naši korisnici posjetili isključivo radi brže komunikacije Vašeg računala i naših servera. Svoj internetski pretraživač možete konfigurirati i na način da se onemogući zapisivanje „kolačića” na Vaše računalo.  

IP ADRESE

Pod pojmom IP adrese se podrazumijevaju oznake koje su jedinstvene za svako računalo trenutno priključeno na internet. IP adresa se koristi za identifikaciju primatelja i pošiljatelja podataka preko interneta. Naš poslužitelj evidentira IP adresu Vašeg računala prilikom svake posjete internet stranici naše Udruge radi sigurnog prijenosa i zaštite od zlouporabe Vaših podataka.  

NATJEČAJI ZA RADNO MJESTO

Udruga prikuplja molbe kandidata koji žele raditi u udruzi kad za istim ima potrebe. Osobnim podacima iz molbi kandidata imaju pristup samo ovlaštene osobe Udruge. Ovi podaci čuvaju se 6 mjeseci od dana zaprimanja otvorene molbe. Udruga obrađuje osobne podatke kandidata koji se javljaju na pozivni natječaj Udruge za radno mjesto u udruzi te ih čuva do konačnog završetka natječaja za posao. Nakon završenog natječaja za posao, udruga briše osobne podatke kandidata koji nisu zaposleni u roku od 6 mjeseci od okončanja natječaja.  

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši podaci se čuvaju u rokovima utvrđenim zakonom i drugim propisima, a u slučaju da rok čuvanja Vaših osobnih podataka nije reguliran zakonom i drugim propisima, najduže 6 mjeseci. Protekom ovih rokova Vaši osobni podaci se brišu.  

PRAVA ISPITANIKA

Kao ispitanici čiji se osobni podaci obrađuju od strane Udruge, imate pravo: – dobiti informaciju obrađuju li se Vaši osobni podaci te pristup osobnim podacima koji se obrađuju; – dopuniti ispraviti Vaše osobne podatke; – zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, ili zatražiti da se ti podaci učine anonimnim; – ograničiti i blokirati nezakonitu obradu Vaših osobnih podataka