Dora Bučan – nutricionist Studio One Split

Dora Bučan - nutricionist Studio One Split

Dora Bučan – nutricionist Studio One Split  

U Studio One od sada možete dobiti i korisne savjete za zdravu i pravilnu prehranu. Našem stručnom teamu se priključila i magistrica nutricionizma Dora Bučan. Više o Dori pročitaje u njenoj biografiji ispod.

Za konzultacije se možete zapisati na: 091 564 6377

ili na mail:info@studioone.hr

Dora Bučan rođena je 1989. godine u Zagrebu. Nakon gimnazije upisala je preddiplomski studij Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Titulu prvostupnice nutricionizma stekla je 2011. godine. Nakon čega je na istom fakultetu upisala diplomski studij, također smjer Nutricionizam. Kojeg u srpnju 2013. godine, završava i stječe titulu magistra nutricionizma. Tijekom studiranja radila je kao praktikant u nutricionističkom savjetovalištu pri ljekarnama Farmacia. Stekla je iskustvo slaganja jelovnika i savjetovanja pacijenata u dijetoterapiji, programima mršavljenja i prehrani sportaša.

Pri završetku studija, počela je raditi kao vanjski suradnik u pekarskoj industriji, na razvoju novih prehrambenih proizvoda. Volontirala u Hrvatskoj interesnoj udruzi ugostitelja, na projektu „Želim jesti zdravo“.

Trenutno je pripravnik na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske županije.  Također, sudjelovala je na projektu „Antibiotička osjetljivost i antimikrobna aktivnost autohtonih starter kultura kao sigurnosnih parametara u proizvodnji svježeg sira “ pri Prehrambeno- biotehnološkom fakultetu, te je istoimeni znanstveni članak objavljen u znanstvenom časopisu „Mljekarstvo“. Sudionica je stručnih kongresa diljem Hrvatske (4. Internacionalni Studentski Kongres u Rijeci, na temu „Prehrana i klinička dijetoterapija“, te kongres na temu „Bolnička prehrana“ na  KBC “Rebro” u Zagrebu i brojni drugi).

„Studirajući nutricionizam shvatila sam da je hrana doista lijek, da čak i neke male preinake u prehrani, čovjeku mogu biti od pomoći. Žao mi je što u Hrvatskoj, još uvijek, ljudi ne pridaju veliku važnost prehrani u očuvanju njihova zdravlja (premda pozitivnog pomaka zasigurno ima). Upravo zato želim svojim znanjem i radom pridonijeti edukaciji odraslih i djece od najranije dobi kako bi stekli što bolje prehrambene navike. I ne zaboravite slavnu izreku oca medicine, Hipokrata: „Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana“.„

Studio One team

Facebook stranica Studio One